Side Menu

Make A Thesis For Me http://writeapaperfor.me/. Personal Statement Cv Customer Service mypersonalstatement.help.

Slide backgroundSlide thumbnail
MÅ EN REVISOR VÆRE KREATIV?
- Ja. Det lyder bare pænere at kalde det innovativ
Slide backgroundSlide thumbnail
KAN DU I PRINCIPPET LAVE DIT REGNSKAB
- Ja. Kunsten er at finde den rette rådgivning til at gøre tallene bedre næste år
PÅ BAGSIDEN AF EN BAGERPOSE?
Slide backgroundSlide thumbnail
KAN REVISION VIRKELIG BLIVE TAGET FOR SERIØST?
- Ja. Uden en uformel tone kan vi ikke give dig nær og personlig rådgivning
Slide backgroundSlide thumbnail
BLIVER DINE TAL BEDRE AF,
- Nej. Det gør de af, at du får uformel og personlig rådgivning hos os
AT DIN REVISOR GÅR I SKJORTE OG SLIPS?
Slide backgroundSlide thumbnail
KAN JEG FÅ LAVET MIT REGNSKAB
- Ja. Men hos os får du rådgivning til at gøre tallene bedre næste år
AKKURAT MAGEN TIL ALLE ANDRE STEDER?


Din revisor og

økonomiske rådgiver

Revisionsfirmaet Honum & Dyg er specialiseret i revision og økonomisk rådgivning af mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder i hele Nordjylland.

 

Hos os får du høj service til en konkurrencedygtig pris. Vi foretrækker en tæt og uformel personlig kontakt – og vi lever af, at vores rådgivning og ydelser skaber værdi for dig. Derfor kommer 80 procent af vores kunder også på anbefaling af andre.

 

Vi har kontor i Sæby, men er revisor for kunder i blandt andet Skagen, Frederikshavn, Hjørring, Tversted, Hals, Dronninglund, Vodskov og Aalborg samt på Læsø og i København.

 

Vælg Honum & Dyg som dit revisionsfirma – vi giver bedre råd.

 


Vi giver bedre råd

I bund og grund får du to ting hos din revisor: Du får lavet dit regnskab, og du får rådgivning til, hvordan resultatet bliver bedre næste år. Regnskab er en standardydelse, der pay for essays ser ens ud, uanset hvor du får det lavet. Men det er i den nære rådgivning, at Honum & Dyg gør forskellen for dig og din virksomhed.

 

Hos os møder du en dybere interesse for din virksomhed, og vi arbejder så nært sammen med dig, at samarbejdet bliver meget personligt – og det vil du se resultatet af direkte på din bundlinje.

 

Honum & Dyg giver din virksomhed bedre råd.


Få værdifuld service

og rådgivning

Honum & Dyg tilbyder service og rådgivning inden for følgende områder:

 

– Revision
– Udarbejdelse af årsrapporter og skatteregnskaber
– Generationsskifte
– Investering og finansiering
– Etablering af virksomhed
– Effektivisering af forretningsgange og intern kontrol
– Skatterådgivning og skattesager
– Selskabsstiftelse
– Køb og salg af virksomhed
– Bogføringsassistance og kvartalsvis økonomiopfølgning
– Kontorassistance
– Budgettering

 

Kontakt os og hør mere om hvordan, vi giver bedre råd.


Medarbejdere

Per Dyg
Registreret revisor,
indehaver

revfir@honumdyg.dk

 

Kontakt Per for årsregnskaber, revision, virksomhedsrådgivning, skatterådgivning, generationsskifte, bestyrelsesarbejde, køb og salg af virksomhed, virksomhedsetablering, investeringsrådgivning, budgettering og regnskabsanalyse.

Erik Mogensbæk
Registreret revisor,
kvalitetsansvarlig

em@honumdyg.dk

 

Kontakt Erik for revision, virksomhedsrådgivning, budgettering, årsregnskaber, virksomhedsetablering, skatterådgivning, køb og salg af virksomhed, myndighedsforhold og -kommunikation, investeringsrådgivning og regnskabsanalyse.

Pia Dyhr Jensen
Revisorassistent

 

Kontakt Pia for bogholderi, løn, bogføring og moms, regnskaber for personligt ejede virksomheder og mindre selskaber, budgettering, myndighedskontakt og konsulentassistance til bogholderi.

Bodil Donbæk
Revisorassistent,
merkonom i regnskab

bh@honumdyg.dk

 

Kontakt Bodil for revision, regnskabsudarbejdelse, momsregnskab, lønudarbejdelse, skatterådgivning, budgettering, bogholderi og myndighedskontakt.

Linette Andresen
Revisorassistent

la@honumdyg.dk

 

Kontakt Linette for bogføring, bogholderi, rådgivning i bogføringsspørgsmål, regnskabsudarbejdelse både for personligt erhvervsdrivende og selskaber, budgetter, moms, skatterådgivning og revision.

Lene Christensen
Kontorassistent

lc@honumdyg.dk

 

Kontakt Lene for bogføringsopgaver og udarbejdelse af mindre årsregnskaber.

 

 

 


Kan du give bedre råd?

Honum & Dyg søger revisor og revisorassistent

Få din egen kundeportefølje, og lav rådgivning og revision for en række spændende mindre og mellemstore virksomheder i hele Nordjylland. Hos Honum & Dyg søger vi både en revisor og en revisorassistent, der vil kunne trives i et uformelt og personligt arbejdsmiljø, hvor det primære fokus er at rådgive kunderne til at få bedre tal på bundlinjen.

 

Send os en motiveret ansøgning og fortæl, hvordan du giver bedre råd!

 

Revisor søges

Vi bliver glade for, at du
– enten har bestået cand.merc.aud., HD eller er reg. revisor
– har flere års praktisk erfaring fra branchen
– arbejder selvstændigt og ansvarligt
– er rutineret inden for rådgivning og revision
– er serviceminded og ansvarsbevidst
– er udadvendt og engageret

 

Til gengæld tilbyder vi dig
– en spændende stilling i en sund virksomhed
– et uformelt arbejdsmiljø hvor humor vægtes højt
– en selvstændig stilling med stor medbestemmelse
– en god løn der svarer til dine kvalifikationer

 

Revisorassistent søges

Vi bliver glade for, at du
– er udlært som revisorassistent
– arbejder selvstændigt og ansvarligt
– er serviceminded og ansvarsbevidst
– er udadvendt og engageret

 

Til gengæld tilbyder vi dig
– en spændende stilling i en sund virksomhed
– et uformelt arbejdsmiljø hvor humor vægtes højt
– en selvstændig stilling hvor du præger din arbejdsdag
– en god løn der svarer til dine kvalifikationer

 

Send din ansøgning og relevant data til revfir@honumdyg.dk inden 15.12.16. Ved spørgsmål til dit nye job kontakt indehaver Per Dyg på 40 34 77 77 eller revfir@honumdyg.dk


GDPR

1. Indledning

Honum & Dyg A/S skal efterleve krav om at beskytte vore kunders, leverandørers, samarbejdspartneres og medarbejderes personlige oplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Vi anser os selv for databehandlere ved levering af ydelser, der omfatter personoplysninger, når vi behandler dem på vegne af og efter instruks fra vore kunder. I disse situationer udarbejdes en databehandleraftale, hvoraf vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger fremgår.

Vi anser os selv for dataansvarlige, når vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af erklæringsopgaver, regnskabsmæssig assistance, bogføringsopgaver og andre opgaver, hvor vi bestemmer væsentlige delformål med behandlingen og hjælpemidlerne til opgaven.

2. Aktiviteter

2.1. Kundesamarbejde

Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger, for at kunne samarbejde med vore kunder. Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige, for at vi kan opfylde forpligtelserne i indgåede kundeaftaler. Vi henstiller til vore kunder kun at meddele os nødvendige personlysninger, der kræves for at udføre aftalte opgaver.

Typiske oplysninger, der indsamles

Vi indhenter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Dertil kommer oplysninger om vores kunder, samt vores kunders ejere, der fremgår af pas og kørekort, f.eks. CPR-nummer.

Formål med indsamlingen af oplysningerne og grundlaget for indsamlingen

Personoplysningerne behandles for at kunne opfylde vore kundeaftaler, herunder:

– levere ydelserne
– fakturere
– dokumentere det udførte arbejde

Behandlingen er desuden nødvendig for muligheden for at forfølge vore legitime interesser i virksomhedens administration og ydelser, herunder:

– vore kundesamarbejder
– udvikling og tilpasning af ydelser
– drift og vedligeholdelse af vore it-systemer
– administration af vores virksomheds bogholderi, herunder hjemmeside

Vi skal følge lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi behandler således oplysninger, der fremgår af pas og kørekort, i overensstemmelse med hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer, hvilket er nødvendigt for at overholde den forpligtelse, som vi er pålagt.

2.2. Vore ydelser

Under udførelse af vore ydelser indsamler vi i visse situationer personoplysninger om kunder og kunders medarbejdere.

Typiske oplysninger, der indsamles

Vi indhenter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomiske oplysninger, CPR-numre på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer, e-mail, lønnumre, medarbejdernummer samt CPR-numre på medarbejderne hos kunden.

Formålet med oplysningerne er afgivelse af erklæringer med sikkerhed. Behandlingen anses for værende et krav i revisorloven og god revisionsskik.

2.3. Administration af leverandører m.fl.

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vore leverandører og samarbejdspartnere, herunder om disses medarbejdere.

Typiske oplysninger, der indsamles

Vi indsamler kun kontaktoplysninger og øvrige almene oplysninger.

Vi behandler oplysningerne til brug for håndtering af aftaler, modtagelse af varer og tjenesteydelser fra vores leverandører og andre, herunder eventuelt i forbindelse med vore ydelser til vore kunder.

Vores grundlag er at opfylde aftaler, som vi er part i.

2.4. Hjemmeside

Vi indsamler ikke personoplysninger, herunder IP-adresser, fra vores hjemmeside og placerer kun teknisk nødvendige cookies. Oplysninger herom fremgår af vores hjemmeside.

3. Hvor kommer personoplysningerne fra?

Vi indhenter oplysningerne hos vore kunder, vore kunders samarbejdspartnere samt tredjeparter som f.eks. offentlige myndigheder og kreditgivere.

4. Videregivelse af personoplysninger

Vi kan som følge af lovgivningen blive pålagt at videregive oplysninger, herunder personoplysninger, til offentlige myndigheder eller tredjeparter. Det kan ske i forbindelse med kontrol af, om vi overholder gældende lovgivning og regulering for revisorer, ved opfyldelse af vores indberetningspligt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) eller øvrige tilsyn. Vi afgiver ikke oplysninger, herunder personoplysninger, med mindre vi har pligt til det.

Vi deler personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt af hensyn til administrative formål og for at yde professionelle serviceydelser til vores kunder, f.eks. hotline fra softwareleverandører.

5. Behandling af oplysninger

Vi sikrer beskyttelse af alle vore data, herunder kundeoplysninger, personoplysninger og data i øvrigt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og kravene om tavshedspligt i revisorloven.

6. Sletning af oplysninger

Personoplysningerne slettes, når der ikke længere er behov for dem, herunder også til opfyldelse af arkivforpligtelser i gældende regler for revisorer.

7. Registreredes rettigheder

Som registreret har du nogle rettigheder, som vi skal imødekomme.

Kontakt os, hvis du ønsker at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler for dig. Ligeledes har du ret til at få oplysninger, der er forkerte eller ufuldstændige, rettet.

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at:

– begrænse behandling af dine personoplysninger
– få dine personoplysninger slettet
– gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
– udnytte din dataportabilitet

Personoplysninger, som vi behandler, og som er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække tilbage. Modtager du mails, markedsføringsmateriale eller information om os, kan du let framelde dig. For at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger eller framelde markedsføringsmateriale, bedes du kontakte os – gerne på mailadressen under afsnittet “9. Kontaktoplysninger”.

8. Klage

Kontaktoplysningerne under pkt. 9 kan tillige anvendes, hvis du ønsker at klage over os. Vi vil behandle din klage og besvare den hurtigst muligt.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger eller manglende overholdelse af dine rettigheder. Datatilsynet kan kontaktes via deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

9. Kontaktoplysninger

Vores dataansvarlige medarbejder er:
Kontaktperson: Per Dyg
Telefon: 98461811
Mail: revfir@honumdyg.dk
Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

10. Opdatering af denne politik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt at opdatere denne politik.
Den til enhver tid gældende politik kan downloades fra vores hjemmeside. Denne politik har versionsnummer 1.0 og er gældende fra 25. maj 2018.


Krav på kvalitet

Revisionsfirmaet er medlem af Foreningen af Danske Revisorer (FSR). FSR varetager de offentlig godkendte revisorers interesser overfor myndighederne og er med ved bordet, når der sker ændringer i erhvervslove og skattelove m.v.

 

FSR har et stort uddannelsesprogram, således at alle medlemmer løbende bliver opdateret med ny lovgivning og standarder indenfor revision.

 

Som offentligt godkendt revisionsvirksomhed er Honum & Dyg underlagt offentlig kvalitetskontrol, der sikrer, at ydelserne er i overensstemmelse med egne såvel som lovgivningsmæssige krav om god revisorskik. På www.fsr.dk, kan du læse mere om hvilke offentlige kvalitetskrav, vi opfylder som registrerede revisorer.


Kontakt os

På telefon: 98 46 18 11


Find os

Henrik Nielsens Plads 4, 9300 Sæby